GDM686

GDM686

...

Giá: liên hệ

Mã gai : GDM686

Loại xe: Xe tải, xe bồn trộn

Cung đường : Hỗn hợp

Vị trí lắp : Bánh sau

Nhãn hiệu : Giti