GDM625

GDM625

...

Giá: liên hệ

Mã gai: GDM625

Loại xe:  Xe tải, xe bồn trộn

Cung đường : Hỗn hợp

Vị trí lăp : Bánh sau trục dẫn động

Nhãn hiệu : Giti