GDM607

GDM607

...

Giá: liên hệ

Mã gai : GDM607

Loại xe:  Xe tải tự đổ

Cung đường : Đường mỏ

Vị trí lăp : Bánh lái

Nhãn hiệu : Giti